2023-12-06 ____ 02:08:02

تبدیل واحد های دماتبدیل واحد آنلاین دما در وب سایت تبدیل میتوانید به صورت آنلاین واحد های مختلف دما : سانتیگراد، فارنهایت، کلوین و رانکین را به یکدیگر تبدیل کنید. واحد های دمایی ذکر شده در رشته های فیزیک، شیمی، هواشناسی و... رایج میباشند، اما اگر شما به واحد های دیگر نیاز دارید حتما به ما اطلاع بدهید.

دما چیست ؟

دما در لغتنامه دهخدا به «دم و نفس» معنی شده است، این واژه یادآور حرارت و جنب و جوش ذرات می‌باشد، در تعاریف علمی هم دما نشان دهنده حرکت ذرات سازنده اتم می‌باشد.